Jaka jest kwota dodatku mieszkaniowego i jakie warunki należy spełnić, by go otrzymać

Wsparcie finansowe dla rodzin, które nie są w stanie poradzić sobie z uregulowaniem opłat związanych z utrzymaniem nieruchomości, określa się terminem dodatku mieszkaniowego. Kryzys może spotkać każdego, dlatego też ważne jest to, by wiedzieć, w jaki sposób o taką pomoc się ubiegać.

W jaki sposób postarać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego? 

Osoba chcąca ubiegać się o dodatek mieszkaniowy powinna mieć tytuł prawny do domu jednorodzinnego bądź też do mieszkania. Ustawa reguluje kwestię powierzchni domu bądź mieszkania, pomoc zostanie przyznana, jeśli nieruchomość nie przekracza tego obszaru. Bardzo istotne jest również spełnienie kryterium dochodowego. Osoby ubiegające się o taką pomoc muszą mieć przychody na określonym poziomie, nie wyższym niż wartość 40% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w gospodarstwie jednoosobowym i 30% przeciętnego wynagrodzenia analogicznie w gospodarstwie wieloosobowym. Istotne jest też to, że powierzchnia uprawniająca do świadczenia uzależniona jest od liczby osób zamieszkujących w danym lokalu. Bardziej szczegółowe informacje o dodatku mieszkaniowym znajdziesz w artykule na stronie kapitalni.org.

Na jaką pomoc można liczyć? 

Suma kwoty dodatku mieszkaniowego to różnica pomiędzy wydatkami, które przypadają na normatywną powierzchnię użytkową oraz kwotę wydatków ponoszonych przez osobę ubiegającą się o taką pomoc. Wydatki ponoszone przez osobę dążącą do przyznania jej dodatku mieszkaniowego to m.in. czynsz i opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości. Dodatek mieszkaniowy należy załatwiać przez ośrodki pomocy społecznej, odpowiednie dla miejsca zamieszkania osoby się ubiegającej. Osoba udająca się do ośrodka pomocy społecznej, przygotowana do złożenia podania o przyznanie dodatku mieszkaniowego musi mieć wniosek o przyznanie dodatku, deklarację/deklaracje o dochodach, dokumenty potwierdzające powierzchnię użytkową bądź też oświadczenie o wielkości powierzchni użytkowej domu, należy dołączyć także rachunek za energię elektryczną dot. ostatniego okresu rozliczeniowego.