Kto i kiedy płaci podatek od wzbogacenia

Pojęcie podatek od wzbogacenia to termin który od wielu lat gości w polskim języku potocznym, choć wiele osób nie wie, że określenie takie w prawie podatkowym… nie istnieje. Tym terminem określa się bowiem podatek od czynności cywilnoprawnych, regulowany przez ustawę z dnia 09.09.2000 r. , czyli opłatę pobieraną przez urząd skarbowy przy okazji nabycia przez podatnika określonych dóbr lub korzyści. 

Kiedy i za co uiścić należy PCC?

Podatnik ma 14 dni na to, aby odprowadzić do urzędu skarbowego – gotówką w kasie lub przelewem na konto, podatek od wzbogacenia. Obowiązek ten powstaje w momencie zawarcia lub zmiany umów określonych w w/w ustawie, a w szczególności przy:

 • sprzedaży i zamianie rzeczy i praw majątkowych – płaci nabywający 
 • ustanowieniu hipoteki – płaci kredytobiorca
 • umowie darowizny – płaci obdarowany
 • umowie pożyczki – płaci pożyczkobiorca
 • umowie dożywocia – płaci nabywający
 • przeniesieniu praw majątkowych – płacą obie strony

Przy czym w przypadku zmiany umowy podatek wymagany jest jedynie, kiedy powoduje ona wzrost wartości podstawy opodatkowania. Szerzej o podatku od wzbogacenia przeczytasz tu.

Stawki podatku od wzbogacenia

Aby konieczne było uiszczenie podatku od wzbogacenia wystarczy transakcja przekraczająca 1000 zł.  Stawki podatku mają następujące wartości procentowe:

 • 0,1% – przy ustanowieniu hipoteki na istniejące zobowiązania 
 • 0,5% – od umowy spółki
 • 1% – w wielu przypadkach, m.in. przy sprzedaży innych praw majątkowych lub przy zamianie, dożywociu, umowach o dział spadku czy przeniesieniu wartości innych praw majątkowych , ustanowieniu odpłatnego użytkowania lub służebności 
 • 2%  – również przy przeważającej liczbie transakcji, np. od sprzedaży nieruchomości, rzeczy ruchomych, ich prawa użytkowania, dotyczących ich zamiany, umowy dożywocia, przeniesienia własności lub użytkowania
 • 20% – w wyjątkowych przypadkach, kiedy w trakcie kontroli lub postępowania skarbowego okaże się, że podatnik nie opłacił przy danej czynności cywilnoprawnej podatku od wzbogacenia

W przypadku ustanawiania hipoteki na zabezpieczenie wierzytelności o wartości nieustalonej podatek ten ma stałą wartość 19 zł. 

Zwolnienia przy podatku od wzbogacenia

Przed podjęciem decyzji o nabyciu lub jego formie warto sprawdzić warunki zwolnienia stron lub czynności od PCC – być może wystąpi możliwość skorzystania z tej opcji. Występuje ona pod pewnymi warunkami na przykład przy nabyciu domu lub mieszkania na rynku wtórnym, zakupach sprzętu rehabilitacyjnego lub pojazdów przez osoby niepełnosprawne, sprzedaży walut, niektórych pożyczkach. 

Każdorazowo jednak, kiedy dochodzi do transakcji, gdzie w grę wchodzić może zapłacenie podatku od wzbogacenia, bezpieczniej będzie poradzić się specjalisty.