Jeśli chodzi o koszty uzyskania przychodu, to nawet doświadczonym przedsiębiorcom bardzo często sprawia ogromną trudność wyszczególnienie, co można do nich zaliczyć. Problem tkwi w przepisach ustaw podatkowych, które nie wyszczególniają dokładnie wydatków, które można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Przedsiębiorcy mają do dyspozycji katalog wydatków, których absolutnie nie można zaliczyć w ich grono. Ustalenie, co może być kosztem uzyskania przychodu, wcale nie jest łatwym zadaniem, dlatego wielu przedsiębiorców korzysta z porad fachowców, którzy mają w tym pomóc.

Pojęcie kosztów uzyskania przychodu 

W dużym uproszczeniu śmiało można powiedzieć, że koszty uzyskania przychodu to koszty poniesione w celu osiągnięcia określonego przychodu lub też jego zachowania, ewentualnie zabezpieczenia. Dla rozjaśniania nieco tej kwestii warto podkreślić, że koszty uzyskania przychodu muszą być wydatkami mającymi ścisły związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a ich poniesienie musi mieć realny wpływ na przychody osiągane przez firmę. Oto przykłady wydatków, które nie zaliczają się do kosztów uzyskania przychodu: wydatki na raty pożyczek i kredytów, grzywny i kary pieniężne, utracone zaliczki, odsetki za nieterminowe spłaty podatków, podatki i opłaty, koszty podróży służbowych, wydatki na reprezentację przedsiębiorstwa oraz odpisy amortyzacyjne jeśli przekraczają wartość 150 000 zł i dotyczą aut osobowych. Do kosztów uzyskania przychodu nie zalicza się także wydatków na środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, w przeciwieństwie do kosztów ich amortyzacji.

Koszty uzyskania przychodu, a umowa o pracę

Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że koszty uzyskania przychodu dotyczą także osób zatrudnionych na umowę o pracę. Tutaj sprawa jest nieco mniej skomplikowana niż w przypadku przedsiębiorców. Otóż koszty uzyskania przychodu wynoszą miesięcznie 111,25 zł / 250 zł z jednego zakładu pracy, jeśli znajduje się on w miejscu zamieszkania pracownika. Pracownik, który musi dojeżdżać do innej miejscowości, ponosi koszty uzyskania przychodu w wysokości 139,06 zł.

Są także bardzo specyficzne źródła przychodu, w których koszty są ryczałtowe i wynoszą 20% lub 50% ogólnych przychodów. Do takich przychodów należą przychody osiągane z prowadzonej działalności artystycznej, literackiej, trenerskiej, oświatowej, udziału w różnego rodzaju konkursach, przychody z uprawiania sportu, bycia biegłym sądowym, udział w komisjach administracji państwowej lub też z pracy na umowę zlecenie lub o dzieło. Za zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu mogą także skorzystać osoby osiągające przychód z przeniesienia prawa wynalazczego, znaku towarowego, opłat licencyjnych lub z tytułu korzystania z praw autorskich.

Więcej na temat kosztów uzyskania przychodu znajdziesz w Kapitalni.org lub na Wikipedii