System podatkowy jest niezwykle skomplikowany. Polski system charakteryzuje wielość podatków, które różnią się stawkami w zależności od naszego dochodu, posiadłości, czy też produktów. Największe wpływy do budżetu państwa pochodzą z podatku VAT, a więc podatku od wartości dodanej towarów i usług, który pobierany jest na kolejnych etapach obrotu towarami i usługami. Obecnie stawki w Polsce tego podatku są trzy: 5%, 8% i 23%, a wysokość stawki zależy od towaru, którego dotyczy.

18,70% wartości brutto dotyczy towarów i usług, które są objęte stawką 23%, 7,41% wartości brutto dotyczy towarów i usług, które są objęte stawką 8%, 4,76% wartości brutto dotyczy towarów i usług, które są objęte stawką 5%.

Podatek dochodowy

Jednak tym najistotniejszym, który dotyczy zdecydowanej większości Polaków, jest podatek dochodowy. Dzielimy go na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) oraz podatek dochodowy od osób prawnych (CIT). Wysokość tego podatku także jest względna – zależy od wysokości naszego dochodu. Aby zrozumieć istotę podatku dochodowego, trzeba zrozumieć, czym jest dochód. Dochód jest to przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania. W polskim systemie stanowi podstawę opodatkowania.

Obecnie wyróżnia się dwa progi podatkowe – 18% i 32%, które są istotne w kontekście podatku, który mamy odprowadzić na rzecz państwa. Im większy dochód, musimy się liczyć z tym, że będziemy więcej podatku musieli zapłacić. To świadczy o tym, że system podatkowy w Polsce jest systemem progresywnym. Bardzo ważną kwestią jest też kwota wolna od podatku, która decyduje o pieniądzach, które otrzymamy w ramach zwrotu podatku.

Kwota bezwzględnie wolna od podatku wynosi 8000 złotych, co oznacza, że osoba, która zarobiła nie więcej, niż 8000 złotych w ciągu jednego roku podatkowego nie będzie musiała płacić w ogóle podatku. W przypadku zarobków wyższych niż 8000 złotych, ale niższych niż 13000 złotych, kwota wolna będzie wynosić od 8000 złotych do 3091 złotych. Od 13000 do 85 528 złotych kwota wolna od podatku wynosi 3091 złotych. To właśnie w tym momencie mamy granicę między progami podatkowymi. Próg 32% zaczyna się od zarobków 85 528 złotych. W przypadku dochodu mniejszego niż 127000 złotych przysługiwać będzie kwota wolna od podatku w wysokości od 3091 złotych do jednego złotego. Kwota wolna od podatku nie przysługuje natomiast powyżej zarobków w wysokości 127000 złotych.

To jaki podatek będzie trzeba odprowadzić na rzecz państwa można obliczyć – w przypadku dochodu do 85 528 złotych – odjąć od 18% stawki podatku, kwotę zmniejszającą podatek, a w przypadku dochodu powyżej 85 528 złotych odjąć kwotę zmniejszającą podatek od kwoty 15 395 zł 04 groszy + 32% nadwyżki od 85 528 złotych.