Obecnie rzadko kiedy udaje się dostać pracę od zaraz, zwykle trzeba przejść przez proces rekrutacyjny, pokonać po drodze szereg innych kandydatów ubiegających się o to samo stanowisko. Mogłoby się wydawać, że mało realne jest przebicie się przez tak dużą konkurencję, ale jak najbardziej można osiągnąć zamierzony cel. Trzeba tylko dobre się do tego przygotować i nie chodzi tutaj wyłącznie o CV. Do dokumentów aplikacyjnych warto dołączyć także list motywacyjny. 

Czym jest list motywacyjny i jaką powinien mieć formę? 

List motywacyjny to nić innego jak załącznik do CV, stanowiący jego rozwinięcie, uzupełnienie. Chodzi w nim o to, aby przedstawić siebie w jak najkorzystniejszy sposób, co ma na celu zachęcenie do kontaktu, zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną. Warto od razu zaznaczyć, że nie chodzi tutaj o wypisanie listy swoich zalet, ale skupianie się na wyeksponowaniu korzyści, jakie będzie miał dany pracodawca, jeśli cię zatrudni. Skupić trzeba się na konkretach, w oparciu o informacje zawarte w ogłoszeniu o pracę, o którą chcesz się ubiegać. Z listu motywacyjnego ma jasno wynikać to, dlaczego to właśnie ty jesteś idealnym kandydatem na dane stanowisko, a nie szereg innych, którzy też złożyli swoje CV. 

W liście motywacyjnym należy zamieścić informacje wskazujące na to, że posiadasz pożądane uzdolnienia do należytego wypełniania obowiązków na danym stanowisku pracy. Trzeba przedstawić potencjalnemu pracodawcy to, dlaczego chcesz pracować dla niego i z jakiego powodu interesuje cię konkretna posada. Pokazać powinno się także to, że znamy firmę, której pragniemy stać się częścią. Chodzi tutaj po prostu o znajomość tego, czym dokładnie zajmuje się dane przedsiębiorstwo. List motywacyjny powinien mieć format kartki A4, zostać napisany na jednej stronie, na dobrej jakości papieru. Nie należy powielać w nim informacji, które zamieściłeś już w CV. List ma być jego uzupełnieniem, a nie kopią. Unikać powinno się zbędnych dodatków. Należy pamiętać o odwoływaniu się do wymagań zawartych w ogłoszeniu o pracę, o którą aplikujesz. Trzeba pamiętać też o prośbie o spotkanie kwalifikacyjne.