Inflacja w Polsce ma realny wpływ na życie konsumentów oraz ceny usług i towarów codziennego użytku. Dlatego tak istotne znaczenie ma jej spadek oraz wzrost, co dosłownie odbija się na finansach Polaków i ich kieszeniach. Oto charakterystyka poziomu inflacji na przestrzeni ostatnich lat. 

Inflacja w Polsce na przestrzeni lat – charakterystyka 

O ile do tej pory inflacja utrzymywała się na dość równym poziomie – tak rok 2020 przyniósł zmiany i znaczny wzrost cen żywności i energii elektrycznej. To dość mocno dało się odczuć w kieszeniach Polaków. I tak, w praktyce, jak wskazują ekonomiści, średnie zarobki w sektorze przedsiębiorstw wzrosły o ponad 4 procent w odniesieniu do ostatniego roku. Takie informacje przedstawił GUS. Oznacza to, że ceny zmieniają się, a wśród wszystkich krajów wspólnoty europejskiej wyższa inflacja jest widoczna tylko na Węgrzech. 

W ciągu ostatniej dekady nie mieliśmy do czynienia z tak gwałtownym wzrostem płac jak w ostatnich latach. Dlatego też Polacy odczuli silnie te zmiany, które przyniosły wzrost kosztów zarówno energii jak i żywności.

W naszym kraju ostatni rok przyniósł podwyżki cen na poziomie największym w całej Unii. Jak przedstawiają dane unijnego urzędu statystycznego Eurostatu – na koniec roku 2020 wskaźnik inflacji w Polsce wyniósł 3,7 procenta. 

Inflacja w Polsce – ostatnie lata i dekady 

Analizując poziom inflacji w Polsce w odniesieniu do ostatnich lat należy wskazać, że wzrost cen żywności i napojów przez większość czasu osiągał poziom nieco większy od wskaźnika CPI (wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych). Były jednak takie okresy, gdy wskaźnik ten był prawie dwa razy większy. Taka sytuacja miała miejsce po raz pierwszy w sierpniu 2004 r., kiedy ceny w sklepach wzrosły o 9,3 procenta przy inflacji na poziomie 4,6 procenta. Po raz kolejny mocne podwyżki Polacy odczuli w 2007 r. – wówczas to żywność zdrożała o 7,9 procenta, a inflacja wyniosła 4 procent. 

Od czerwca 2020 r. ceny znów wzrastają i koniec roku oznacza wysoki wzrost inflacji, co po raz kolejny zostanie dość mocno odczute przez polskich konsumentów.